16 Ocak 2015 Cuma

Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Sakıncalı Kimyasallar - Chemicals to Avoid in Cosmetics


Herkese merhaba!

Bugün önemli bir konumuz var. Biraz tatsız olabilir ama gözardı da edemeyeceğim bir konu. Ürün seçerken bir çok özelliğini inceliyoruz, hakkında yazılmış yorumları okuyoruz. Peki ya ürünün içindekiler kısmına dikkat ediyor muyuz? Yapılan araştırmalar dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü severek aldığımız cicili bicili kozmetik ürünlerimiz çok da masum olmayabilirler.

"Hi guys! Today we have an important issue. It can be a little unpleasant but I can't ignore it. When we buy a cosmetic product, we look at its many features, we read reviews about it. Ok. Do we pay attention to the ingredients of the product? Researchs say that we should pay attention this. Because maybe it isn't innocent."


Hadi gelin yapılan araştırmalar sonucu kozmetik ürünlerinde sakıncalı bulunan kimyasalları listeleyip onları yakından tanıyalım.

"Let's see the hazardous chemicals found in cosmetics."
 1. BHA ve BHT
 2. P-phenylenediamine (kömür katranı boyaları)
 3. DEA (diethanolamine) ve türevleri
 4. dibutyl phtalate
 5. formaldehyde
 6. paraben
 7. parfum/fragrance
 8. PEG türevleri
 9. petrolatum
 10. siloxane
 11. sodium laureth sulfate
 12. triclosan
BHA ve BHT: BHA (bütilhidroksianisol) ve BHT (bütilhidroksitoluen) rujlar ve nemlendiriciler başta olmak üzere kozmetik ürünlerde koruyucu olarak kullanılan sentetik antioksidantlarla yakından ilgilidir.

"BHA (butylated hydroxyanisole) and BHT (butylated hydroxytoluene) are closely related synthetic antioxidants used as preservatives in lipsticks and moisturizers."

BHA ve BHT deride alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedirler. Uluslar arası kanser araştırma ajansı BHA'yı insanlarda olası kanser yapıcı madde olarak sınıflandırmıştır. Endokrin yıkımı üzerine çalışmalar yapan Avrupa Komisyonu da BHA'nın hormon fonksiyonlarını engelleyici etkisine dayanarak BHA'yı öncelikli tehlikeli madde olarak listelemiştir.

"BHA and BHT can induce allergic reactions in the skin. The International Agency for Research on Cancer classifies BHA as a possible human carcinogen. The European Commission on Endocrine Disruption has also listed BHA as a Category 1 priority substance, based on evidence that it interferes with hormone function."

Karaciğer, tiroit ve böbrek sorunlarına neden olan ve akciğer fonksiyonları ile kan pıhtılaşmasını etkileyen BHT'nin yüksek dozuna uzun süreli maruz kalan fare ve sıçanlar zehirlenmiştir. BHT bazı durumlarda bir tümör destekleyicisi olarak hareket edebilir. Sınırlı derecedeki kanıtlar yüksek dozda BHT'nin, kadınlarda birincil cinsiyet hormonu olan östrojen gibi davranabileceğini ve erkek cinsiyet hormonlarını baskılayabileceğini belirtmiştir.

"Long-term exposure to high doses of BHT is toxic in mice and rats, causing liver, thyroid and kidney problems and affecting lung function and blood coagulation. BHT can act as a tumour promoter in certain situations. Limited evidence suggests that high doses of BHT may mimic estrogen, the primary female sex hormone, and prevent expression of male sex hormones, resulting in adverse reproductive affects."

Avrupa Birliği kozmetikte BHA'nın parfüm bileşeni olarak kullanımını yasaklamıştır. Kaliforniya eyaleti ise BHA içeren ürünlere uyarı etiketleri konularak tüketicilerin bu bileşenin kansere neden olabileceği konusunda bilgilendirilmelerini istemiştir.

"The European Union prohibits the use of BHA as fragrance ingredient in cosmetics. The State of California requires warning labels on products containing BHA, notifying consumers that this ingredient may cause cancer."

DEA (dietanolamin) ve DEA bileşikleri: DEA (dietanolamin) ve DEA bileşikleri kozmetik ürünleri kremsi ya da köpüklü yapmak için kullanılır. DEA aynı zamanda diğer bileşenlerin asitliğinini önleyen bir pH ayarlayıcısı olarak görev yapar. DEA çoğunlukla nemlendirici ve güneş koruyucularında bulunurken, kokamit ve lauramit DEA sabunlarda, temizleyicilerde ve şampuanlarda bulunur.

"DEA (diethanolamine) and DEA compounds: DEA (diethanolamine) and DEA compounds are used to make cosmetics creamy or sudsy. DEA also acts as a pH adjuster, counteracting the acidity of other ingredients. DEA is mainly found in moisturizers and sunscreens, while cocamide and lauramide DEA are found in soaps, cleansers, and shampoos."

DEA ve DEA bileşikleri hafif ve orta dereceli deri ve göz tahrişine neden olurlar. Laboratuvar çalışmalarında, bu kimyasalların yüksek dozuna maruz kalmanın deride ve troitte prekanseröz değişikliklere ve karaciğer kanserine neden olduğu gösterilmiştir. Avrupa Birliği DEA’yı; uzun süreli maruz kalınmasının sağlığa ciddi bir şekilde zarar verme tehlikesinin bulunmasından dolayı tehlikeli olarak sınıflandırmıştır. DEA bileşikleri aynı zamanda kozmetikte, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının insanlarda olası bir kanserojen madde olarak sınıflandırdığı nitrozaminleri oluşturmak üzere nitritlerle reaksiyona girer. Nitritler bazen korozyon önleyici ajan olarak ürünlere ilave edilir ya da kirletici olarak bulunabilir. Kozmetikte koruyucu madde olarak kullanılan bazı kimyasalların bozulması, ürün havayla temas ettiği zaman ortama nitritleri salabilir.

"DEA and its compounds cause mild to moderate skin and eye irritation. In laboratory experiments, exposure to high doses of these chemicals has been shown to cause liver cancers and precancerous changes in skin and thyroid. The European Union classifies DEA as harmful on the basis of danger of serious damage to health from prolonged exposure. DEA compounds can also react with nitrites in cosmetics to form nitrosamines, which the International Agency for Research on Cancer classifies as a possible human carcinogen. Nitrites are sometimes added to products as anti-corrosive agents or can be present as contaminants. The degradation of some chemicals used as preservatives in cosmetics can release nitrites when the product is exposed to air."

Avrupa Birliği Kozmetik Yönergesi kokamit ve lauramit DEA’nın kozmetikte kullanımını ve konsantrasyonunu kısıtlamıştır ve bu maddeleri içeren ürünlerin maksimum nitrozamin konsantrasyonunu sınırlamıştır.

"The European Union Cosmetics Directive restricts the concentration and use of cocamide and lauramide DEA in cosmetics, and limits the maximum nitrosamine concentration in products containing these ingredients."

Dibütil ftalat: Dibütil ftalat yani DBP genellikle tırnak ürünlerinde, boyalar için çözücü olarak ve ojelerin kırılgan hale gelmelerini önlemek için plastikleştirici olarak kullanılmaktadır. Ftalatlar aynı zamanda diğer pek çok kozmetik maddelerinde koku bileşeni olarak kullanılır. Fakat tüketiciler, bu maddenin koku bileşeni olarak kullanıldığı ürünlerin etiketlerinde bu maddenin adını göremezler. Çünkü parfüm içeriği ticari bir sır olarak kabul edilir ve üreticiler de ürünün etiketinin içindekiler listesinde koku için kullandıkları kimyasalları açıklama gereği duymazlar.

"Dibutyl phtalate: Dibutyl phthalate, or DBP, is used mainly in nail products as a solvent for dyes and as a plasticizer that prevents nail polishes from becoming brittle. Phthalates are also used as fragrance ingredients in many other cosmetics, but consumers won't find these listed on the label. Fragrance recipes are considered trade secrets, so manufacturers are not required to disclose fragrance chemicals in the list of ingredients."

DBP deri yoluyla emilir. Kendisinin mutasyona yol açan kimyasal bir madde olarak gösterilmemesine karşın, genetik mutasyona yol açan diğer kimyasalların etkisini arttırabileceği belirtilmiştir. Laboratuvar çalışmalarında; gelişim bozukluklarına, testis ve prostat değişikliklerine ve sperm sayısında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Avrupa birliği DBP yi; hormon fonksiyonunu engellediği delillerine dayanarak şüpheli endokrin sistemi bozucu olarak ve doğmamış bebeklere zarar verebileceği ve döllenmeyi bozabileceği temellerine dayanarak üremede zehirli madde olarak sınıflandırmıştır. Ayrıca Health Canada, ftalat içeren ürünlerin uzun vadeli çiğnenmesi veya emilmesi durumunda, küçük çocuklarda karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına ftalatlara maruz kalmanın neden olabileceğini öne süren kanıtları not etmiştir. Avrupa birliği ise DBP’nin kozmetikte olduğu kadar oyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde de kullanılmasını yasaklamıştır.

"DBP is absorbed through the skin. It can enhance the capacity of other chemicals to cause genetic mutations, although it has not been shown to be a mutagen itself. In laboratory experiments, it has been shown to cause developmental defects, changes in the testes and prostate, and reduced sperm counts. The European Union classifies DBP as a suspected endocrine disruptor on the basis of evidence that it interferes with hormone function, and as toxic to reproduction on the basis that it may cause harm to the unborn child and impair fertility. As well, Health Canada notes evidence suggesting that exposure to phthalates may cause health effects such as liver and kidney failure in young children when products containing phthalates are sucked or chewed for extended periods."

Formaldehit salan maddeler: DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, methenamine, quaternium-15, and sodium hydroxymethylglycinate formaldehit salan maddelerdir. Formaldehit salan bu maddeler, çok sayıda kozmetik ürününde koruyucu olarak kullanılır.

"Formaldehyde-releasing agents: DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, methenamine, quaternium-15, and sodium hydroxymethylglycinate are formaldehyde-releasing agents. These formaldehyde-releasing agents are used as preservatives in a wide range of cosmetics." 

Bu bileşenler endişe vericidir çünkü; Uluslararası Kanser Araştırma Örgütünün insan için bilinen bir kanserojen madde olarak sınıflandırdığı formaldehitin az bir miktarını, yavaş ve devamlı bir şekilde ortama salarlar. Formaldehit bu bileşenleri içeren kozmetik ürünlerden gaz halinde ortama salınabilir ve solunabilir (Formaldehit üzerine araştırma yapan kanser araştırmalarının çoğu formaldehitin solunmasından kaynaklanabilecek risklere odaklanmıştır). Yapılan laboratuar çalışmalarında kozmetik ürünlerinde bulunan formaldehitin deri yoluyla da absorplanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, DMDM hidantoin ve kuaterniyum-15 cildi ve gözleri tahriş edebilir ve düşük dozlarda alerjileri tetikleyebilir.

"These ingredients are a concern because they slowly and continuously release small amounts of formaldehyde, which the International Agency for Research on Cancer classifies as a known human carcinogen. Formaldehyde may off-gas from cosmetics containing these ingredients and be inhaled (most of the cancer research on formaldehyde has focused on risks from inhalation). Laboratory studies suggest that formaldehyde in cosmetics can also be absorbed through the skin. As well, DMDM hydantoin and quaternium-15 can irritate skin and eyes and trigger allergies at low doses." 

Formaldehitin kozmetikte kullanımı Kanada’da kısıtlanmıştır. Pek çok ürüne %0,2 den daha yüksek konsantrasyonlarda ilave edilemez. Ancak; ne DMDM hidantoin, diazolidinil üre, imidazolidinil üre, metenamin, kuaterniyum-15 ve sodyum hidroksimetilglisinat tarafından ortama salınan düşük düzeydeki formaldehit üzerinde ne de bu bileşenlerin kendilerinin kullanımı üzerinde herhangi bir kısıtlama vardır. Avrupa Birliği kozmetik ürünlerinde formaldehit salan koruyucuların üründeki formaldehit konsantrasyonunun % 0,05’i aşması durumunda ürünün etiketinde ‘formaldehit içerir’ ibaresinin olması gerektiğini belirtmiştir.

"Formaldehyde is a restricted ingredient in cosmetics in Canada. It cannot be added in concentrations greater than 0.2 per cent in most products. However, there is no restriction on the low-levels of formaldehyde released by DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, methenamine, quarternium-15, and sodium hydroxymethylglycinate, nor on the use of these ingredients themselves. In the European Union formaldehyde-releasing preservatives in cosmetics must be identified on the product label with the notice, "contains formaldehyde" if the concentration of formaldehyde in the product exceeds 0.05 per cent."

Parabenler: Parabenler kozmetikte çok yaygın bir şekilde kullanılan koruyucu maddedir. Ayrıca koku bileşeni olarak kullanılır ancak tüketiciler parabenin koku bileşeni olarak kullanıldığı ürünlerin etiketlerindeki içindekiler listesinde parabeni bulamazlar. Çünkü koku tarifleri ticari bir sır olarak kabul edilir ve üreticiler ürünlerin içindekiler listesinde koku kimyasallarını açıklama gereği duymazlar. Kozmetikte paraben içeren ürünlerin %75-90 civarında olduğu tahmin edilmektedir (genellikle çok düşük seviyelerde).

"Parabens: Parabens are the most widely used preservative in cosmetics. They are also used as fragrance ingredients, but consumers won't find that listed on the label. Fragrance recipes are considered trade secrets, so manufacturers are not required to disclose fragrance chemicals in the list of ingredients (see also Fragrance/Parfum). An estimated 75 to 90 per cent of cosmetics contain parabens (typically at very low levels)."

Parabenler kolayca cilde nufüz ederler. Endokrin bozulması üzerine çalışmalar yapan Avrupa Komisyonu hormon fonksiyonlarını engellediği kanıtlarına dayanarak parabenleri kategori 1 öncelikli maddeler olarak listelemiştir. Parabenler, kadınların birincil cinsiyet hormonu olan östrojeni taklit edebilirler. Parabenlerin insan meme kanseri dokularında bulunması kozmetik ürünlerinde bulunan parabenlerle kanser arasında olası bir ilişki olduğunu düşündürmüştür. Parabenler erkek üreme fonksiyonlarını da engelleyebilir. Ayrıca yapılan çalışmalar, cilde uygulanan metilparabenin UVB ile reaksiyonu sonucunda ciltte yaşlanmanın ve DNA hasarının arttığını göstermiştir. Kadınların kullandıkları kozmetik malzemelerden her gün 50 mg parabene maruz kaldıkları tahmin edilmektedir. Kanada’da parabenlerin kozmetikte kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmezken Avrupa Birliği kozmetikte kullanılan parabenlerin konsantrasyonlarına kısıtlama getirmiştir.

"Parabens easily penetrate the skin. The European Commission on Endocrine Disruption has listed parabens as Category 1 priority substances, based on evidence that they interfere with hormone function. Parabens can mimic estrogen, the primary female sex hormone. They have been detected in human breast cancer tissues, suggesting a possible association between parabens in cosmetics and cancer. Parabens may also interfere with male reproductive functions. In addition, studies indicate that methylparaben applied on the skin reacts with UVB leading to increased skin aging and DNA damage. It has been estimated that women are exposed to 50 mg per day of parabens from cosmetics. There are no restrictions on the use of parabens in cosmetics in Canada. International regulations are stronger. The European Union restricts the concentration of parabens in cosmetics."

Koku ve Parfümler: Koku veya parfüm terimleri kozmetik bileşenler listesinde genellikle düzinelerce kimyasalın kompleks bir karışımını temsil eder. Yaklaşık 3000 kimyasal koku olarak kullanılır. Koku; parfüm, kolonya ve deodorantlarda bulunan bariz bir bileşendir ama neredeyse her çeşit kişisel bakım ürününde kullanılır. Hatta koku içermez veya kokusuz olarak pazarlanan ürünler bile aslında beynin koku almasını engelleyen bir maskeleyici bileşenle birlikte koku içerebilir. Koku ve parfümler kozmetikte kullanımlarının yanı sıra sayısız tüketim ürününde; özellikle çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar ve temizlik ürünlerinde, bulunur.

"Fragrance and parfums: The term "fragrance" or "parfum" on a cosmetic ingredients list usually represents a complex mixture of dozens of chemicals. Some 3,000 chemicals are used as fragrances. Fragrance is an obvious ingredient in perfumes, colognes, and deodorants, but it's used in nearly every type of personal care product. Even products marketed as "fragrance-free" or "unscented" may in fact contain fragrance along with a masking agent that prevents the brain from perceiving odour. In addition to their use in cosmetics, fragrances are found in numerous other consumer products, notably laundry detergents and softeners and cleaning products."

Koku olarak kullanılan kimyasalların binlercesinin tek başlarına veya karışımlar içindeki toksitlikleri test edilmemiştir. Bu liste dışı tutulmuş kimyasalların pek çoğu tahriş edicidir ve alerji, migren ve astım belirtilerini tetikleyebilir. Astımla ilgili yapılan bir araştırmada parfüm ve/veya kolonyaların dört bireyin neredeyse üçünde astım ataklarını tetiklediği bulunmuştur. Ayrıca parfüme maruz kalmanın astımı şiddetlendirdiği ve belki de çocuklarda astımın gelişimine katkıda bulunduğunu belirten kanıtlar vardır.

"Of the thousands of chemicals used in fragrances, most have not been tested for toxicity, alone or in combination. Many of these unlisted ingredients are irritants and can trigger allergies, migraines, and asthma symptoms. A survey of asthmatics found that perfume and/or colognes triggered attacks in nearly three out of four individuals. There is also evidence suggesting that exposure to perfume can exacerbate asthma, and perhaps even contribute to its development in children."

Birden fazla kimyasala hassasiyeti veya çevresel bağlantılı hastalıkları olan kişiler, hem durumun gelişmesi hem de belirtilerin tetiklenmesi ile ilişkili kokulara karşı özellikle savunmasızdır. Ancak, herhangi biri de cilt tahrişi veya göz ve burun akıntısı olayı yaşamış olabilir. İngiltereli araştırmacılar dermatoloji kliniklerinde hastaların alerjilerinin en sık rastlanan ikinci nedeninin parfüm olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca, laboratuar çalışmalarında, tek başına koku maddeleri diğer olumsuz sağlık etkilerinin yanında nörotoksisite ve kanserle ilişkilendirilmiştir.

"People with multiple chemical sensitivities (MCS) or environmentally linked illnesses are particularly vulnerable, with fragrances implicated both in development of the condition and triggering symptoms. However, anyone might experience skin irritation or runny eyes and nose. U.K.researchers have reported that "perfume" is the second most common cause of allergy in patients at dermatology clinics. In addition, in laboratory experiments, individual fragrance ingredients have been associated with cancer and neurotoxicity among other adverse health effects."

Bazı koku maddeleri tek başına parfüm bileşeni olmamalarına rağmen parfüm bileşenlerinin performanslarını arttırırlar. Örneğin, dietilftalat yani DEP, kokuların daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kozmetikte yaygın bir şekilde kullanılır. Ftalatların parfüm bileşeni olarak tercih edilmelerinin nedeni ucuz ve çok amaçlı olmalarıdır. Ancak endokrin yıkımı üzerine çalışmalar yapan Avrupa Komisyonu DEP’i hormon fonksiyonlarını engellediği kanıtlarına dayanarak kategori 1 öncelikli madde olarak listelemiştir. Ftalatlar kız çocuklarında ergenliğe erken girilmesi, erkeklerde sperm sayısının azalması ve anne karnında gelişen erkek fetüste üreme bozuklukları (anne hamileyken DEP’e maruz kalmışsa) ile ilişkilendirilmiştir. Ftalat metabolitleri erkeklerde obezite ve insülin direnci ile de ilgili bulunmuştur. Ayrıca Health Canada, ftalat içeren ürünlerin uzun vadeli çiğnenmesi veya emilmesi durumunda, ftalatlara maruz kalmanın küçük çocuklarda karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini öne süren kanıtları not etmiştir.

"Some fragrance ingredients are not perfuming agents themselves but enhance the performance of perfuming agents. For example, diethyl phthalate, or DEP, is widely used in cosmetic fragrances to make the scent linger. Phthalates are choice ingredients in cosmetics because they are cheap and versatile. However, the European Commission on Endocrine Disruption has listed DEP as a Category 1 priority substance, based on evidence that it interferes with hormone function. Phthalates have been linked to early puberty in girls, reduced sperm count in men, and reproductive defects in the developing male fetus (when the mother is exposed during pregnancy). Phthalate metabolites are also associated with obesity and insulin resistance in men. As well, Health Canada notes evidence suggesting that exposure to phthalates may cause liver and kidney failure in young children when products containing phthalates are sucked or chewed for extended periods."

En çok satılan kolonya ve parfümlerin laboratuar analizlerinde tespit edilen, hormon fonksiyonlarını engelleyen veya alerjik reaksiyonları tetikleyebilen çok sayıda kimyasal madde dahil, ürün başına ortalama 14 kimyasal madde ürün etiketlerinde listelenmemektedir.

"Laboratory analysis of top-selling colognes and perfumes identified an average of 14 chemicals per product not listed on the label, including multiple chemicals that can trigger allergic reactions or interfere with hormone function."

Avrupa Birliği pek çok koku bileşeninin kullanımını kısıtlamıştır ve eğer ürün kozmetikte yaygın bir şekilde koku olarak kullanılan 26 alerjenden herhangi birini içeriyorsa ürün üzerinde uyarı etiketi olması gerektiğini belirtmiştir.

"The European Union restricts the use of many fragrance ingredients, including two common musks (nitromusks) and requires warning labels on products if they contain any of 26 allergens commonly used as cosmetic fragrances."

PEG bileşikleri: PEG’ler (polietilen glikoller) kalınlaştırıcı, çözücü, yumuşatıcı ve nem taşıyıcı olarak kozmetikte yaygın bir şekilde kullanılan petrol bazlı bileşiklerdir.

"PEG compounds: PEGs (polyethylene glycols) are petroleum-based compounds that are widely used in cosmetics as thickeners, solvents, softeners, and moisture-carriers. PEGs are commonly used as cosmetic cream bases."

Üretim proseslerine bağlı olarak, PEG’ler etilenoksit ve 1,4-dioksanın sınırlı miktarıyla kirlenmiş olabilirler. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı etilenoksiti bilinen insan kanserojeni olarak ve 1,4-dioksanı olası bir insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır. Etilen oksit sinir sistemine de zarar verebilir ve Kaliforniya Çevre Koruma Ajansı, insan gelişimini engelleyebileceği kanıtlarına dayanarak onu gelişimsel zehirli madde olarak sınıflandırmıştır. 1,4-dioksan üretim prosesi sırasında vakum yardımıyla kozmetik maddelerden giderilebilir, ama tüketicier için PEG’leri içeren ürünlerin bu prosesle giderilip giderilmediğini bilmenin daha kolay bir yolu yoktur. ‘Doğal’ ya da ‘organik’ (sertifikasız) olarak pazarlanan kişisel bakım ürünlerini araştıran Amerikalı araştırmacılar analiz edilen 100 ürünün 46’sında kirletici madde olarak 1,4-dioksanı bulmuştur.

"Depending on manufacturing processes, PEGs may be contaminated with measurable amounts of ethylene oxide and 1,4-dioxane. The International Agency for Research on Cancer classifies ethylene oxide as a known human carcinogen and 1,4-dioxane as a possible human carcinogen. Ethylene oxide can also harm the nervous system  and the California Environmental Protection Agency has classified it as a developmental toxicant based on evidence that it may interfere with human development. 1,4-dioxane can be removed from cosmetics during the manufacturing process by vacuum stripping, but there is no easy way for consumers to know whether products containing PEGs have undergone this process. In a study of personal care products marketed as "natural" or "organic" (uncertified), U.S. researchers found 1,4-dioxane as a contaminant in 46 of 100 products analyzed."

Petrolatum: Petrolatum mineral yağlı bir jeldir. Çeşitli nemlendiricilerde cilde nemi hapsetmek için bir bariyer olarak ve saç bakım ürünlerinde de saçları parlatmak için kullanılmaktadır.

"Petrolatum is mineral oil jelly (i.e. petroleum jelly). It is used as a barrier to lock moisture in the skin in a variety of moisturizers and also in hair care products to make your hair shine."

Bir petrol ürünü olan petrolatum, polisiklik aromatik hidrokarbonlarla (PAH’lar) kirlenmiş olabilir. Yapılan çalışmalar, PAH’lara maruz kalmanın-uzun vadeli deri teması dahil-kanserle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Buna dayanarak, Avrupa Birliği petrolatumu kanserojen madde olarak sınıflandırmıştır ve kozmetikte kullanımını kısıtlamıştır. Petrolatumda PAH’lar cilt tahrişi ve alerjilere de neden olabilir.

"A petroleum product, petrolatum can be contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Studies suggest that exposure to PAHs — including skin contact over extended periods of time — is associated with cancer. On this basis, the European Union classifies petrolatum a carcinogen and restricts its use in cosmetics. PAHs in petrolatum can also cause skin irritation and allergies."

Siklonlar: Siklon bazlı bileşikler kozmetikte yumuşatmak, pürüzsüzleştirmek ve nemlendirmek için kullanılır. Siklonlar saç ürünlerine daha çabuk kurutma ve krem deodorantlara daha kolay sürülme özelliği verir. Ayrıca nemlendiricilerde ve yüz bakım ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılırlar.

"SiloxanesThese silicone-based compounds are used in cosmetics to soften, smooth, and moisten. They make hair products dry more quickly and deodorant creams slide on more easily. They are also used extensively in moisturizers and facial treatments."

Environment Canada, siklotetrasiloksan ve siklopentasiloksanı-D4 ve D5 olarakta bilinirler-toksit, kalıcı ve sucul sistemlerde yaşayan organizmalarda birikme potansiyeline sahip olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği D4’ü, insan hormon fonksiyonunu engellemesi kanıtlarına dayanarak bir endokrin sistem yıkıcı olarak ve doğurganlığı bozabilme ihtimaline bakarak olası bir üreme toksiti olarak sınıflandırmıştır. Laboratuar çalişmalarında, D5’in yüksek dozuna maruz kalmanın üreme ve bağışıklık sistemine zarar verdiği ve rahim tümörlerine neden olduğu gösterilmiştir. D5 ayrıca sinir sistemindeki nörotransmitlere etki eder.

"Environment Canada assessments concluded that cyclotetrasiloxane and cylcopentasiloxane — also known as D4 and D5 — are toxic, persistent, and have the potential to bioaccumulate in aquatic organisms. Also, the European Union classifies D4 as a endocrine disruptor, based on evidence that it interferes with human hormone function, and a possible reproductive toxicant that may impair human fertility. In laboratory experiments, exposure to high doses of D5 has been shown to cause uterine tumours and harm to the reproductive and immune systems. D5 can also influence neurotransmitters in the nervous system."

Sodyum Lauret Sülfat: Sodyum Lauret Sülfat (SLS veya SLES) kozmetikte deterjan olarak kullanılır ve ürünlerin köpüklü olmasını sağlar. Şampuanlarda, duş jellerinde ve yüz temizleyicilerinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca, bulaşık deterjanı gibi ev temizlik ürünlerinde de bulunur. Üretim proseslerine bağlı olarak sodyum lauret sülfat etilenoksit ve 1,4-dioksanın sınırlı miktarıyla kirlenebilir. Etilenoksit ve 1,4-dioksanın sağlık etkileri için bakınız PEG’ler.

"Sodium laureth sulfate: Sodium laureth sulfate (sometimes referred to as SLES) is used in cosmetics as a detergent and also to make products bubble and foam. It is common in shampoos, shower gels and facial cleansers. It is also found in household cleaning products, like dish soap. Depending on manufacturing processes, sodium laureth sulfate may be contaminated with measurable amounts of ethylene oxide and 1,4-dioxane (see PEGs)."

Yazımın sonunda şunu söylemek isterim ki bu kimyasalların bir kısmı-aldığımız ürünlere ne kadar dikkat etsekte-kozmetikte bulunuyor. Ben kendi adıma kullandığım ürünlerin dozunu dengelemeye çalışıyorum. Mesela fondotenimde paraben varsa o gün kullandığım diğer ürünlerde paraben olmamasına dikkat ediyorum. Umarım bu kimyasallar hakkında daha çok araştırma yapılır ve gerekiyorsa ürün içeriklerinden kaldırılır. 

Hepinize mutlu günler diliyorum. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın:) Şimdilik hoşçakalın:)))

"At the end of my article i want to say that some of this chemicals- although we pay attention to products we get- are in cosmetics. I am trying to balance dose of the products I use. For example, if there is a paraben in my foundation, I pay attention other products I used that day to don't consist of parabens. I hope that more researchs is done about this chemicals and if necessary, is removed from cosmetics."

"I hope you have a wonderful day. Don't forget to leave your comments :) Ta-ta for now :))) "

Not: Bu yazımda bahsettiğim zararlı kimyasal bilgilerini yabancı bir siteden alıntı yapıp Türkçeye tercüme ettim. Daha fazla bilgi için ilgili siteye buradan ulaşabilirsiniz. 

P:S: Informations of the harmful chemicals I mentioned in this article  is quoted from a website. You can access more informations to here.

4 yorum:

 1. Gözüm korktu resmen. Bilgilendirme için teşekkürler; ama biz şimdi ne kullanacağız? Hangi marka hangi ürün? Bununla da ilgili bir yazı yazarsan sevinirim. Faydalı çalışmaların için tekrar teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlginiz için ben teşekkür ederim :) Bu doğrultuda yapılan çalışmalar bizi uyarmak, bilgilendirmek için. Gözünüz korkmasın, elbette zararlı kimyasal içermeyen ürünler var ve biz tüketicilerin isteği doğrultusunda firmaların bu konuda daha hassas davranacağına inanıyorum. Cilt bakımı zamanı isimli yazımda yüz bakımı için güvenerek kullandığım ürünleri bulabilirsiniz. Başka ürünleri de memnuniyetle araştırmaya devam edeceğim. Bu yazımda da belirttiğim gibi kendimize göre bir ürün dengelemesi yapmak bizim elimizde. Sevgiler:)

   Sil
 2. Merhaba Damla Hanım , ben bu tür içeriklerin zararları ile birkaç ingilizce Video izlemiştim. İngilizce bilmeyenlere çok yardımcı oldunuz, verdiğiniz emeğiniz için teşekkürler 😊

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Gamzecim, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana:) İlgine çok teşekkür ederim. Sevgiler :)

   Sil